Kemroc EX45HD / HKS – Surface milling machine including tiltrotator / Flächenfräse inkl. Tiltrotator

ID: 2604
year/Baujahr: 2018

ID2604
Kemroc EX45HD / HKS
Year/Baujahr 2018
Surface milling machine including tiltrotator
Flächenfräse inkl. TiltrotatorPermanentlink zu diesem Beitrag: https://www.bosch-baumaschinen.de/kemroc-ex45hd-hks-surface-milling-machine-including-tiltrotator-flaechenfraese-inkl-tiltrotator/