Tag: 1

Krupp – 2-Deck screen 5 x 1,8 m/2-Deck Sieb 5 x 1,8 m

ID: 1543

Krupp 2-deck screen 5 x 1.8 m, type: FKR, linear oscillator, transverse vice, with electric motor Krupp 2-Deck Sieb 5 x 1,8 m, Typ: FKR, Linear-Schwinger, Querspanner, mit E-Motor

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.bosch-baumaschinen.de/krupp-2-deck-screen-5-x-18-m/

Krupp – 1-Deck screen 4 x 1,8 m / 1-Deck Sieb 4 x 1,8 m

ID: 1542

Krupp 1-deck screen 4 x 1.8 m, type: FA1S, linear oscillator, longitudinal tensioner, with electric motor Krupp 1-Deck Sieb 4 x 1,8 m, Typ: FA1S, Linear-Schwinger, Längsspanner, mit E-Motor

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.bosch-baumaschinen.de/krupp-1-deck-screen-4-x-18-m/

Krupp – 1-Deck screen 5 x 1,8 m/1-Deck Sieb 5 x 1,8 m

ID: 1541

Krupp 1-deck screen 5 x 1.8 m, type: FA1S, linear oscillator, cross-tensioner, with electric motor Krupp 1-Deck Sieb 5 x 1,8 m, Typ: FA1S, Linear-Schwinger, Querspanner, mit E-Motor

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.bosch-baumaschinen.de/krupp-1-deck-screen-5-x-18-m/