Krupp Symons 4 1/4 – Cone crusher / Kegelbrecher

ID: 2479

ID2479
Krupp Symons 4 1/4 Cone crusher
cone crusher, with 130 KW e-motor
Kegelbrecher mit 130 KW E-MotorPermanentlink zu diesem Beitrag: https://www.bosch-baumaschinen.de/krupp-symons-4-1-4-cone-crusher-kegelbrecher/